Ukotvené reklamné lety

- najviac žiadané od klientov
- balón sa nafúkne na vhodnom mieste blízko diania danej akcie
- na obal balóna pripevníme pomocou suchých zipsov transparent s logom klienta
- transparenty vyrábame z ľahkého materiálu, podľa strihu balóna, aby priliehali
- ak ide o jednorázovú akciu, vtedy postačí upevniť na obal balóna, alebo kôš vlajky dodané klientom
Podmienky lietania :
- výstupy balóna sa dajú robiť do výšky 25 m nad zemou
- priestor musí byť veľký ako polovica futbalového ihriska
- priestor musí byť ohradený, prípadne inak zabezpečený proti ublíženiu na zdraví osôb
- musí byť súhlas majiteľa pozemku
- počas akcie nesmie fúkať silnejší vietor ako 3 m/sek a nesmie pršať
- počas jednej hodiny sa odvezie asi 40 osôb, jeden let trvá cca 3 min.
Cena :
- prvá hodina ......  400 €
- každá ďaľšia .....  300 €
Doprava : 0,40 €/km
Cena transparentov :
- veľkosť : 5 x 10 m ......  300 €
               6 x 18 m ......  600 €
Cenu a veľkosť transparentu doporučujeme konzultovať. Na požiadanie môžeme zhotoviť grafický návrh transparentu na balóne.

Ceny sú uvedené bez DPH.
Ukotvený balón Ukotvený balón Ukotvený balón