Voľné reklamné lety

Takzvaná " balónové reklama ", kde je na teplovzdušnom balóne je pripevnený reklamný transparent. Výška letu je cca 100 m nad zemou, tak aby bolo logo zo zeme čitateľné.
Štart balóna z najbližšieho vhodného miesta od danej akcie, s preletom nad najfrekventovanejšou lokalitou, tak aby ho videlo čo najviac ľudí. Let je možno vykonať len za vhodných poveternostných podmienok. Nesmie fúkať silný vietor, v lete sa nesmie štartovať do termiky. V jeden deň sa dajú stihnúť dva štarty.
Cena :
- jeden let ......  450 €
- doprava ......  0,40 €/km
Cena transparentov :
- veľkosť : 5 x 10 m ......  300 €
               6 x 18 m ......  600 €
Cenu a veľkosť transparentu, výber balóna, treba konzultovať. Na požiadanie môžeme zhotoviť grafický návrh.
V cene sú zahrnutí aj pasažieri, dvaja až piati – podľa použitého balóna.
Let je závislý od poveternostných okolností – od sily vetra a trvá od 40 minút do 1,5 hodiny.

Ceny sú uvedené bez DPH.
Voľné reklamné lety Voľné reklamné lety Voľné reklamné lety